Polish Genealogy

Ulężałka

Welcome!

Search over 50 000 000 records and find your ancestors.

Aren't there? Register and build your family tree for free!

Search or Register for a User Account

Top 1

People

how to add the first person

instructional video

Top 2

Families

how to add the family

instructional video

Top 3

Photos

how to add a photo

instructional video


Welcome to our service Polish Genealogy.

main image

Welcome to our service Polish Genealogy.
Our mission is to provide place for the genealogical record of every family, regardless of origin or current location. We are offering this site to create roots of your family. Please note the difference in spelling the last name of the male versa female family member. In addition, some name spelling rules are changing with time. To achieve the best searching result please use all possible spelling possibilities.
We are the only completly free family tree building site, you can register and build your tree for free without any size limits!
We are the chosen. In each family there is one who seems called to find the ancestors. To put flesh on their bones and make them live again. To tell the family story and to feel that somehow they know and approve. Doing genealogy is not a cold gathering of facts but, instead, breathing life into all who have gone before. We are the story tellers of the tribe. All tribes have one. We have been called, as it were, by our genes. Those who have gone before cry out to us: Tell our story. So, we do. In finding them, we somehow find ourselves. How many graves have I stood before now and cried? I have lost count. How many times have I told the ancestors, "You have a wonderful family; you would be proud of us.". How many times have I walked up to a grave and felt somehow there was love there for me? I cannot say. It goes beyond just documenting facts. It goes to who I am, and why I do the things I do. It goes to seeing a cemetery about to be lost forever to weeds and indifference and saying - I can't let this happen.Several pages of our users


Genealogia rodzin Kielaków i spokrewnionych.

Genealogia rodzin Kielaków i spokrewnionych.

Strona utworzona w 2005 roku i zarządzana przez Janusza Kielaka

Historia Rodu to ludzie - dlatego staramy się zebrać na tej stronie jak najwięcej opowieści o osobach noszących nazwisko Kielak, ale też o osobach, których Przodkowie tak się nazywali. Oni wszyscy wspólnie tworzą naszą przeszłość. Prace nad genealogią rozpoczęliśmy w 2005 roku. Początkowo zajmowaliśmy się wyłącznie osobami noszącymi nazwisko Kielak oraz spokrewnionymi. Z biegiem czasu jednak drzewo genealogiczne zaczęło się rozrastać...

Genealogia rodzin Koryckich i Kilisiów.

Genealogia rodzin Koryckich i Kilisiów.

Drzewo genealogiczne rodów Koryckich, Kilisiów, Kostewiczów i Pawelskich.

Historia ludzkiego grzechu zaczęła się od niewinnego pytania węża do Ewy: "Dlaczego?", "Czy to prawda?" Tak samo zaczyna się przygoda z genealogią i tak samo ciężkie niesie za sobą konsekwencje. Z grzechem bowiem zerwać człowiekowi się nie udało. Od nałogu genealogicznego też niewielu udało się uwolnić...

od Adama i Ewy ...

od Adama i Ewy ...

Drzewo biblijne to strona utworzona przez Janusza Kielaka

Przedstawione są postacie ze Starego Testamentu. Daty zostały wyliczone na podstawie przekazów biblijnych.

Genealogia rodzin Grzybowskich, Czerkawskich i spokrewnionych.

Genealogia rodzin Grzybowskich, Czerkawskich i spokrewnionych.

Strona zarządzana przez Romana Grzybowskiego.

Każda rodzina, każdy ród ma jakąś historię, tylko nie każda rodzina tę historię zapisuje. Czas, aby nasz ród tę historię zapisał i przekazał następnym pokoleniom z nadzieją, że będą ją kontynuować. Poniżej przedstawiam wstępne wiadomości, które udało mi się zdobyć. Wiele problemów i tajemnic udało mi się rozwiązać, ale jeszcze więcej pozostało do rozwiązania...


 Rybak Genealogia Polska

Rybak Genealogia Polska

Strona zarządzana przez Mariana Rybaka.

Osoby występujące w drzewie genealogicznym wywodzą się z gminy Chotcza i jej okolic. Gmina Chotcza sąsiaduje z siedmioma gminami, z czego dwie znajdują się po przeciwnej stronie Wisły, w województwie lubelskim. Pozostałe to, tak jak Chotcza, gminy województwa mazowieckiego. Licznym naszym przodkom udało się zapisać w historii...

Genealogia Rodu Podczaskich

Genealogia Rodu Podczaskich

Strona zarządzana przez Henryka Podczaskiego

Witamy na stronie genealogicznej Rodziny Podczaskich oraz spokrewnionych. Rodziny, której antenaci w XV wieku zamieszkiwali pogranicze ziemi gostynińskiej i łęczyckiej. Dotychczas nasze zbiory dokumentów sięgają XV wieku. W najwcześniejszych aktach odnaleźliśmy naszego przodka Stanisława Podczaskiego, skarbnika gostynińskiego, urodzonego ok. 1450 roku a zmarłego po 1520 roku, dziedzica majątku Podczachy Duże (łac. Pothczachy maior) w powiecie gąbińskim ziemi gostynińskiej...

Lewowicki. Nasza genealogia

Lewowicki. Nasza genealogia

Strona założona przez Ś.P. nieodżałowanego Bronka Lewowickiego

Drzewo zaczynam tworzyć w Święta Bożego Narodzenia 2005 roku. Większość danych powstała na podstawie zeszytu, pozostawionego przez moją babcię, ś.p. Zuzannę Lewowicką z domu Piotrowską. Zafascynowała mnie jej skrupulatność, oraz konsekwencja, z jaką notowała wiadomości o przodkach. Dziwię się zarazem, w jaki sposób uzyskała dostęp do tak wielu kontaktów ? komputery przecież wtedy, jeszcze nie istniały. Z zapisków Babci odtworzyłem ?drzewo genealogiczne?...

Wasze strony

Wasze strony

Spis stron użytkowników GPCytaty
 • ...nie chlubimy się zacnością naszych przodków, a pamiętamy i przypominamy, aby szlachectwo nasze nie złotrzyło się, bowiem jest wyzwaniem a nie godnością...
  ~ Marszałek Józef Piłsudski
 • Żeby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło.
  ~ Cyprian Kamil Norwid
 • Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości.
  ~ Marszałek Józef Piłsudski
 • W młodości szukamy wierzchołków, na starość ? korzeni...
  ~ Marierose Steinbüchel-Fuchs
 • Śpiesz się, bo niedługo sam będziesz przodkiem
  ~ Stanisław Pieniążek


Quick Links

Contact Us

Webmaster Message